HyperText Markup Language

Cascading Style Sheets

Kombinacija HTML-a, CSS-a i JavaScript-a

JavaScript

Hypertext Preprocessor

ŠKOLSKI RAD

Ovo vježbamo u školi

Vježba 15.09.
Struktura html dokumenta
Vježba 22.10.
Popisi i liste
Vježba 16.11.
Uređivanje slika
Vježba 23.11.
Slike prikazane kao tablica
Priroda
Ubacivanje videa i audio-zapisa
Vježba 14.12.
Postavljanje okvira na stranicu
Vježba 11.1.
Formular
Vježba 25.01.
Petlje
Vježba 18.02.
Kombinacija bootstrapa i CSSa
Vježba 31.3.
Tablica napravljena bootstrapom
Vježba 7.4.
Postavljanje gumbova na stranicu
Vježba 18.4.
Dropdowns and collapse
Anketa

DOMAĆI RAD

Ovo vježbamo kod kuće


Notturno
Korištenje taga pre
Code
Pisanje računalnog koda na stranici
Formula
Pisanje exponenta i indexa
Linkovi
Navigacija web sjedišta
Vježba12.11.
Korištenje naredbi za slike
Vježba
Slikovna mapa
Smile

JAVA SCRIPT

Skriptni programski jezik


Vj.
Funkcije
Vježba 3.10.
Godišnja doba
Vježba 5.10.
confirm box
Vježba 5.10.
moje ime je...
Vježba 24.10.
Navigator
Vježba 2.11.
Vježba 7.11.
Vježba 21.12.
Vježba 21.12.
java
Vježba 21.12.
min
Vježba 21.12.
max
Vježba 6.2.
Matematicke funkcije
Vježba 6.2.
Jednakostranicni
Vježba 8.2.
Vježba 8.2.
Vježba 13.2.
Vježba 13.2.
do 100
Vježba 13.2.
parni
Vježba 15.2.
link
Vježba 27.2.
Parni brojevi do 100
Vježba 27.2.
while
Vježba 8.3.
Vježba 15.3.
Vježba 20.3.
Vježba 22.3.
Vježba 29.3.
Vježba 1.4.
pogadaj
Vježba 3.4.
Vježba 6.4.
Korijen
Vježba 8.4.
Prompt
Vježba 13.4.
prozor
Vježba 26.4.
žarulja
Vježba 26.4.
Casper
Vježba
Rođendan
Vježba 17.5.
Zagonetka
Vježba 22.5.
pretvaranje
Vježba
Doba dana
Vježba 29.5.
sportovi
Vježba 31.5.
Formulari
Webshop
Online kupovina

PHP

Hypertext preprocessor


Vježba 17.9.
String
Vježba 18.9.
Zbroj
Vježba 20.9.
Vježba 25.9.
Vježba 27.9.
Vježba 22.10.
Artikli
Vježba 4.10.
Vježba 11.10.
Vježba 13.11.
Vježba 13.10.
Vježba 15.11.
Vježba 20.11.
Vježba 22.11.
Vježba 27.11.
Vježba 29.11.
Vježba 6.12.
Vježba 11.12.
Vježba 13.12.

KONTAKT

Sviđa li vam se moja stranica?

Ime i prezime: Marina Leventić
Škola:PMG dr. Mate Ujevica, Imotski
Razred:3.c
Drinovci, BiH
Phone: +385 99 8630 233
Email: lemala00@gmail.com